Hessel Floris Keestra

Persoonsgegevens

FamilienaamKeestra
VoornaamHessel
PatroniemFloris
Familierelatiezoon
Geboorte / doop18-08-1850, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst25-09-1866, Midlum
Vertrek28-04-1867, Midlum
Overleden

Adres

Oostvliet 85

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Keestra Floris (Franses) hoofd 02-01-1820
Franeker
Arbeider Midlum 25-09-1866 28-04-1867Midlum
Brijker Sjouke (Hessels) vrouw 31-08-1823
Franeker
Midlum 25-09-1866 28-04-1867 Midlum
Keestra Hessel (Floris ) zoon 18-08-1850
Franeker
Midlum 25-09-1866 28-04-1867 Midlum
Keestra Hijltje (Floris ) zoon 21-06-1855
Franeker
Midlum 25-09-1866 28-04-1867 Midlum
Keestra Klaske (Floris ) dochter 23-11-1858
Franeker
Midlum 25-09-1866 28-04-1867 Midlum
Keestra Albertje (Floris ) dochter 01-07-1862
Franeker
Midlum 25-09-1866 28-04-1867 Midlum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :