Herre Cornelis Ferwerda

Persoonsgegevens

FamilienaamFerwerda
VoornaamHerre
PatroniemCornelis
Familierelatiezoon
Geboorte / doop13-08-1843, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1843, TO 117
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ferwerda Cornelis (Heeres) hoofd 17-10-1812
Franeker
Arbeider TO 75 1841 1843
TO 117
Frederiks Feikje (Jans) vrouw 10-10-1814
Workum
Bolsward 1841 1843 TO
117
Ferwerda Henderica (Cornelis ) dochter 24-03-1841
Franeker
1843 TO
117
12-12-1901, Amsterdam
i
Ferwerda Herre (Cornelis ) zoon 13-08-1843
Franeker
1843 TO
117
Thanks!

Uw bijdrage betreft :