Hermanus Johannes Sleijfer

Persoonsgegevens

FamilienaamSleijfer
VoornaamHermanus
PatroniemJohannes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop22-03-1845, Dokkum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1860, TO 29
Vertrek1868, EO 63
Overleden?
Bijzonderheden"Zoon van Johannes Sleyfer, scharen- en messenslijper, later winkelier, en Catharina Jurjens Ebbing. Beroep: koopman. Later Militair.
Werd 20 maart 1865 aangewezen tot de Dienst, uitspraak van den Militieraad. Op 6 december 1869 vertrekt hij naar Oost-Indië."
Bijzonderheden
"Zoon van Johannes Sleyfer, scharen- en messenslijper, later winkelier, en Catharina Jurjens Ebbing. Beroep: koopman. Later Militair.
Werd 20 maart 1865 aangewezen tot de Dienst, uitspraak van den Militieraad. Op 6 december 1869 vertrekt hij naar Oost-Indië."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sleijfer Johannes (Johannes) hoofd 08-03-1817
Kollum
Scharenslijper/winkelier TO 29 1860 1868 EO
63
06-11-1881, Franeker
i
Ebbing Catharina (Jurjens) vrouw 18-11-1814
Dokkum
TO 29 1860 1868 EO
63
06-03-1890, Franeker
i
Lanting Hiltje Oenes 1* vrouw 22-6-1822
Heerenveen
b 13-9-1863 1864 TO 95
i
Sleijfer Johannes zoon 14-3-1840
Dokkum
Inlandsche kramer TO 29 1860 TO 95
Sleijfer Georg (Johannes) zoon 06-09-1841
Dokkum
Smidsknecht TO 29 1860 02-10-1865 Beetgum 03-11-1905, Franeker
i
Sleijfer Hermanus (Johannes) zoon 22-03-1845
Dokkum
TO 29 1860 1868 EO
63
?
i
Sleijfer Hendricus zoon 16-5-1857
Franeker
TO 29 1860 1868 EO 63
Lanting Hiltje Oenes geen 22-6-1822
Heerenveen
Tzummarum 22-8-1863 13-9-1863
Steskens Catharina 2* st.d. 20-2-1856
Oudeschoot
Oudeschoot 3-2-1864 1864 TO 95
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :