Herman Wanders Nolman

Persoonsgegevens

FamilienaamNolman
VoornaamHerman
PatroniemWanders
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop?, ?
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepWever
Herkomst1781, EW 67
Vertrek1782, Harlingen
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Baderwijk Heert (Dirks) hoofd 1714
Burgwerd
Mr. Uurwerkmaker TW 6 1740 1742
EW 31
Maaike ( Itses ) vrouw 21-9-1715
Dronrijp
TW 6 1740 1742
EW 31
Baderwijk Akke (Heerts ) dochter 1-2-1737
Franeker
TW 6 1740 1742
EW 31
Baderwijk Tjepke (Heerts ) zoon 4-11-1739
Franeker
TW 6 1740 1742
EW 31
Baderwijk Ruurd ( Heerts ) zoon 29-10-1741
Franeker
1742
EW 31
Nolman Herman (Wanders) hoofd ?
?
Wever EW 67 1781 1782Harlingen
Maaike (Gerbens ) vrouw 18-10-1744
Dongjum
EW 67 1781 1782Harlingen
Nolman Elisabetha (Hermans ) dochter 17-1-1770
Franeker
EW 67 1781 1782Harlingen
Nolman Warner (Hermans ) zoon 1-7-1772
Franeker
EW 67 1781 1782Harlingen
i
Nolman Gerben ( Hermans ) zoon 20-2-1779
Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :