Herke Haijes Faber

Persoonsgegevens

FamilienaamFaber
VoornaamHerke
PatroniemHaijes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop13-08-1822, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden06-09-1823

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Faber Haije (Watzes) hoofd 06-08-1783
Franeker
Arbeider EW 65 1822 1824 TW
18
Schaap Elisabeth (Jans) vrouw 11-10-1780
Franeker
EW 65 1822 1824 TW
18
Faber Watze (Haijes ) zoon 01-09-1813
Franeker
EW 65 1822 1824 TW
18
Faber Lolke (Haijes ) zoon 28-03-1817
Franeker
EW 65 1822 1824 TW
18
Faber Herke (Haijes ) zoon 13-08-1822
Franeker
06-09-1823
Thanks!

Uw bijdrage betreft :