Herke Abes Plantinga

Persoonsgegevens

FamilienaamPlantinga
VoornaamHerke
PatroniemAbes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop28-10-1858, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1859, EW 99
Vertrek
Overleden09-06-1859
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Plantinga Abe (Herkes) hoofd 12-11-1831
Franeker
Arbeider EW 99 1859 1860OV
3
Brouwer Elisabeth vrouw 27-11-1835
Franeker
Naaister EW 99 1859 1860OV
3
Plantinga Hermanus (Abes) zoon 19-05-1857
Franeker
EW 99 1859 1860OV
3
Plantinga Herke (Abes) zoon 28-10-1858
Franeker
EW 99 1859 09-06-1859
Plantinga Herke (Abes) zoon 13-06-1860
Franeker
1860OV
3
Thanks!

Uw bijdrage betreft :