Henricus Wilhelmus Bernsau

Persoonsgegevens

FamilienaamBernsau
VoornaamHenricus
PatroniemWilhelmus
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop1717, Lennep, Duidsland
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepStudent Theologie
Herkomst1738, Leiden
Vertrek1751, TO 52 ( Schilcampen 5 )
Overleden16-04-1763, Franeker
BijzonderhedenHeinrich Wilhelm Bernsau. Zoon van Hendrik Bernsau, predikant in het Hertogdom Berg. Hij studeerde te Duisburg en Marburg theologie en filosofie . Hij studeerde een jaar in leiden voordat hij in 1747 naar Franeker kwam waar hij hoogleeraar in de theologie werd. Hij inaugureerde op 1 Mei 1749. Hij was niet erg gelieft. Zijn invloed was gering, van zijn filosofie waren de Franekers niet gediend en zijn boeken gingen reeds bij zijn leven voor een appel en een ei van de hand. Hij stierf er na een ziekte van enkele weken. Bij zijn dood wilde geen van zijn ambtgenooten de lijkrede schrijven.

Bijzonderheden
Heinrich Wilhelm Bernsau. Zoon van Hendrik Bernsau, predikant in het Hertogdom Berg. Hij studeerde te Duisburg en Marburg theologie en filosofie . Hij studeerde een jaar in leiden voordat hij in 1747 naar Franeker kwam waar hij hoogleeraar in de theologie werd. Hij inaugureerde op 1 Mei 1749. Hij was niet erg gelieft. Zijn invloed was gering, van zijn filosofie waren de Franekers niet gediend en zijn boeken gingen reeds bij zijn leven voor een appel en een ei van de hand. Hij stierf er na een ziekte van enkele weken. Bij zijn dood wilde geen van zijn ambtgenooten de lijkrede schrijven.

Adres

Godsacker 22

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Fedder Gerrit (Harmanus) hoofd 25-12-1694
Franeker
Schermmeester EO 54 1728 1731 EW
25
Janke (Isaacs) vrouw 03-05-1698
Franeker
EO 54 1728 1731 EW
25
Fedder Harmanus (Gerrits) zoon 15-01-1719
Franeker
EO 54 1728 1731 EW
25
Fedder Tjietske (Gerrits) dochter 02-08-1722
Franeker
EO 54 1728 1731 EW
25
Fedder Eeke (Gerrits) dochter 27-07-1724
Franeker
EO 54 1728 1731 EW
25
Fedder Isaak (Gerrits) zoon 25-04-1726
Franeker
EO 54 1728 1731 EW
25
Fedder Meintje (Gerrits) dochter 20-01-1729
Franeker
1731 EW
25
Bernsau Henricus (Wilhelmus) hoofd 1717
Lennep, Duidsland
Student Theologie Leiden 1738 1751TO
52 ( Schilcampen 5 )
16-04-1763, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :