Henricus Wilhelmus Bernsau

Persoonsgegevens

FamilienaamBernsau
VoornaamHenricus
PatroniemWilhelmus
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop1717 , Lennep, Duitsland
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepProfessor theologie
Herkomst1751, EO 57 ( Godsacker 22 )
Vertrek1752, TO 89
Overleden16-04-1763, Franeker
BijzonderhedenHeinrich Wilhelm Bernsau. Zoon van Hendrik Bernsau, predikant in het Hertogdom Berg. Hij studeerde te Duisburg en Marburg theologie en filosofie . Hij studeerde een jaar in leiden voordat hij in 1747 naar Franeker kwam waar hij hoogleeraar in de theologie werd. Hij inaugureerde op 1 Mei 1749. Hij was niet erg gelieft. Zijn invloed was gering, van zijn filosofie waren de Franekers niet gediend en zijn boeken gingen reeds bij zijn leven voor een appel en een ei van de hand. Hij stierf er na een ziekte van enkele weken. Bij zijn dood wilde geen van zijn ambtgenooten de lijkrede schrijven.
Bijzonderheden
Heinrich Wilhelm Bernsau. Zoon van Hendrik Bernsau, predikant in het Hertogdom Berg. Hij studeerde te Duisburg en Marburg theologie en filosofie . Hij studeerde een jaar in leiden voordat hij in 1747 naar Franeker kwam waar hij hoogleeraar in de theologie werd. Hij inaugureerde op 1 Mei 1749. Hij was niet erg gelieft. Zijn invloed was gering, van zijn filosofie waren de Franekers niet gediend en zijn boeken gingen reeds bij zijn leven voor een appel en een ei van de hand. Hij stierf er na een ziekte van enkele weken. Bij zijn dood wilde geen van zijn ambtgenooten de lijkrede schrijven.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bernsau Henricus (Wilhelmus) hoofd 1717
Lennep, Duitsland
Professor theologie EO 57 ( Godsacker 22 ) 1751 1752TO
89
16-04-1763, Franeker
i
Willekens Cornelia (Petronella) geen 1730
Middelburg
Middelburg 15-03-1751 1751TO
139
Thanks!

Uw bijdrage betreft :