Hendrikus Johans Baarslag

Persoonsgegevens

FamilienaamBaarslag
VoornaamHendrikus
PatroniemJohans
Familierelatiezoon
Geboorte / doop21-11-1872, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst21-05-1875, Harlingen
Vertrek1876, EW 104
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Baarslag Johan (Coenraads) hoofd 07-02-1839
Zwolle
Horlogiemaker Harlingen 21-05-1875 1876 EW
104
Meer, van der Hiske (Nolkes) vrouw 09-01-1836
Franeker
Harlingen 21-05-1875 1876 EW
104
Baarslag Hendrikus (Johans ) zoon 21-11-1872
Franeker
Harlingen 21-05-1875 1876 EW
104
Baarslag Nolke (Johans ) zoon 12-11-1873
Noordwolde
Harlingen 21-05-1875 1876 EW
104
Kooistra Sjoerdje (Baukes) Stiefdochter 27-01-1861
Franeker
Harlingen 21-05-1875 1876 EW
104
Kooistra Klaaske (Baukes) Stiefdochter 23-06-1865
Franeker
Harlingen 21-05-1875 1876 EW
104
Thanks!

Uw bijdrage betreft :