Hendrika Hendriks Ritsma

Persoonsgegevens

FamilienaamRitsma
VoornaamHendrika
PatroniemHendriks
Familierelatiedochter
Geboorte / doop25-07-1832, Bolsward
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1833, Bolsward
Vertrek1843, EO 18
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Lentz Yke (Nicolaas ) hoofd 13-01-1796
Franeker
Bolsward 1833 1843EO
18
i
Ritsma Trijntje (Hendriks) dochter 04-12-1822
Harlingen
Bolsward 1833 1843EO
18
Ritsma Albertus (Hendriks) zoon 27-10-1827
Nieuwland
Klerk Bolsward 1833 1843EO
18
Ritsma Hendrika (Hendriks) dochter 25-07-1832
Bolsward
Bolsward 1833 1843EO
18
Berg, van der Schelte ( Jans) hoofd 15-07-1828
Wijnaldum
Koopman TW 75 1853 1854 TW
16
Terpstra Aaltje (Cornelis) vrouw 15-10-1825
Menaldum
TW 75 1853 1854
TW 16
Berg, van der Cornelis (Scheltes) zoon 18-02-1853
Franeker
TW 75 1853 1854 TW
16
Thanks!

Uw bijdrage betreft :