Hendrik Molles Eijer

Persoonsgegevens

FamilienaamEijer
VoornaamHendrik
PatroniemMolles
Familierelatiezoon
Geboorte / doop12-08-1866, Oosterlittens
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1891, TN 10
Vertrek1894, OV 125
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Plaats, van der Riemke hoofd 08-12-1833
Oosterlittens
Arbeidster TN 10 1891 1894 OV
125
i
Eijer Hendrik (Molles) zoon 12-08-1866
Oosterlittens
TN 10 1891 1894OV
125
Eijer Christinus (Molles) zoon 21-03-1870
Oosterlittens
TN 10 1891 1894OV
125
Eijer Zwaantje (Molles) dochter 08-12-1875
Oostrlittens
TN 10 1891 07-03-1893Harlingen
Thanks!

Uw bijdrage betreft :