Hendrik Jelles Jelgersma

Persoonsgegevens

FamilienaamJelgersma
VoornaamHendrik
PatroniemJelles
Familierelatiezoon
Geboorte / doop05-03-1855, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1856, EW 72
Vertrek1857, TO 107
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jelgersma Jelle (Hendriks) hoofd 23-04-1828
Franeker
Arbeider EW 72 1856 1857 TO
107
Dusselaar Minke (Jans) vrouw 02-05-1821
Berlikum
EW 72 1856 1857 TO
107
Jelgersma Hendrik (Jelles ) zoon 05-03-1855
Franeker
EW 72 1856 1857
TO 107
Thanks!

Uw bijdrage betreft :