Hendrik Davids van der Meulen

Persoonsgegevens

FamilienaamMeulen, van der
VoornaamHendrik
PatroniemDavids
Familierelatiezoon
Geboorte / doop14-06-1856, Makkum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst25-05-1861, Makkum
Vertrek1862, TN 50
Overleden27-05-1935, Franeker
Bijzonderheden"Zoon van David Hendriks van der Meulen, houtzaagmolenaarsknecht, en Taetske Jans van de Wint. Beroep: broodbakker. Huwde op 14 mei 1893 te Franeker met Lijsbeth Douma, dochter van Douwe Minks Douma en Trijntje Taekes Taekema en weduwe van Marten Ymessen. Het laatste woonadres en waar Hendrik ook is overleden was aan de Schilcampen nr. 23."
Bijzonderheden
"Zoon van David Hendriks van der Meulen, houtzaagmolenaarsknecht, en Taetske Jans van de Wint. Beroep: broodbakker. Huwde op 14 mei 1893 te Franeker met Lijsbeth Douma, dochter van Douwe Minks Douma en Trijntje Taekes Taekema en weduwe van Marten Ymessen. Het laatste woonadres en waar Hendrik ook is overleden was aan de Schilcampen nr. 23."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Althuisen Hebeltje (Rutgers) hoofd
EW 3 ( Voorstraat 5 ) 1741 1742TO
99 ( Dijkstraat 29 )
00-11-1745,Franeker
i
Meulen, van der David (Hendriks) hoofd 22-10-1828
Makkum
Houtstekknecht Makkum 25-05-1861 1862 TN
50
06-02-1893, Franeker
i
Wint, van de Taetske (Jans) vrouw 20-06-1824
Deinum
Makkum 25-05-1861 1862 TN
50
16-04-1905, Franeker
i
Meulen, van der Hendrik (Davids ) zoon 14-06-1856
Makkum
Makkum 25-05-1861 1862 TN
50
27-05-1935, Franeker
i
Meulen, van der Jan (Davids ) zoon 19-09-1857
Makkum
Makkum 25-05-1861 1862 TN
50
06-02-1925, Franeker
i
Meulen, van der Tjaltje (Davids ) dochter 23-11-1861
Franeker
1862 TN
50
<1929 vermoedelijk te Amsterdam
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :