Hendrik Davids van der Meulen

Persoonsgegevens

FamilienaamMeulen, van der
VoornaamHendrik
PatroniemDavids
Familierelatiegeen
Geboorte / doop14-06-1856, Witmarsum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepBakkersknecht
Herkomst06-01-1880, TO 75
Vertrek13-05-1880, Midlum
Overleden27-05-1935, Franeker
Bijzonderheden"Zoon van David Hendriks van der Meulen, houtzaagmolenaarsknecht, en Taetske Jans van de Wint. Beroep: broodbakker. Huwde op 14 mei 1893 te Franeker met Lijsbeth Douma, dochter van Douwe Minks Douma en Trijntje Taekes Taekema en weduwe van Marten Ymessen. Het laatste woonadres en waar Hendrik ook is overleden was aan de Schilcampen nr. 23."
Bijzonderheden
"Zoon van David Hendriks van der Meulen, houtzaagmolenaarsknecht, en Taetske Jans van de Wint. Beroep: broodbakker. Huwde op 14 mei 1893 te Franeker met Lijsbeth Douma, dochter van Douwe Minks Douma en Trijntje Taekes Taekema en weduwe van Marten Ymessen. Het laatste woonadres en waar Hendrik ook is overleden was aan de Schilcampen nr. 23."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Meer, van der Idsert Ates hoofd 10-12-1843
Kubaard
Bakker TW 64 1872 1-7-1895 TO 38
Meer, van der Ate Idses vader 5-2-1806
Schraard
Kubaard 17-7-1873 13-3-1883 Overl. te Deinum
Steensma Wiglina geen 14-12-1838
St.Jacobiparochie
Dienstmeid Leeuwarden 31-5-1877 12-5-1881 TO 103
Groeneveld Lolkje U. geen 21-11-1840
Welsrijp
Huishoudster TW 64 1872 1875 OV 53
Jong, de Sijke Douwes geen 22-9-1843
Minnertsga
Dienstmeid Minnertsga 24-5-1882 4-2-1884 N. Amerika
Meulen, van der Trijntje geen 23-3-1854
Gaast
Dienstmeid Minnertsga 6-3-1884 16-11-1891 Kubaard
Westerdijk Johannes (Sijbrens) geen 29-06-1854
Franeker
Uurwerkmaker, Horlogie maker TN 99 1880 01-07-1893 EO
34
24-03-1935, Franeker
i
Meulen, van der Hendrik (Davids ) geen 14-06-1856
Witmarsum
Bakkersknecht TO 75 06-01-1880 13-05-1880 Midlum 27-05-1935, Franeker
i
Douma Elisabeth Douwes geen 3-5-1859
Oosterbierum
Huishoudster Herbaijum 24-11-1891 1-7-1893 TO 153
Hooft Aukje Hiddes geen 11-6-1861
Berlikum
Huishoudster EO 69 1-5-1894 21-5-1895 Berlikum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :