Hendrik Davids van der Meulen

Persoonsgegevens

FamilienaamMeulen, van der
VoornaamHendrik
PatroniemDavids
Familierelatiegeen
Geboorte / doop14-06-1856, Makkum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepBakkersknecht
Herkomst01-09-1882, Makkum
Vertrek01-10-1889, TO 153
Overleden27-05-1935, Franeker
Bijzonderheden"Zoon van David Hendriks van der Meulen, houtzaagmolenaarsknecht, en Taetske Jans van de Wint. Beroep: broodbakker. Huwde op 14 mei 1893 te Franeker met Lijsbeth Douma, dochter van Douwe Minks Douma en Trijntje Taekes Taekema en weduwe van Marten Ymessen. Het laatste woonadres en waar Hendrik ook is overleden was aan de Schilcampen nr. 23."
Bijzonderheden
"Zoon van David Hendriks van der Meulen, houtzaagmolenaarsknecht, en Taetske Jans van de Wint. Beroep: broodbakker. Huwde op 14 mei 1893 te Franeker met Lijsbeth Douma, dochter van Douwe Minks Douma en Trijntje Taekes Taekema en weduwe van Marten Ymessen. Het laatste woonadres en waar Hendrik ook is overleden was aan de Schilcampen nr. 23."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hoekstra Hijlke Tanes hoofd 20-11-1834
Tzummarum
Bakker TW 13 1874 4-9-1905 Overl.
Fielbach Catharina vrouw 8-7-1837
Harlingen
Huishoudster b 4-7-1877 6-7-1906 Burum
Hoekstra Tane zoon 5-10-1871
Franeker
TW 13 1874 17-10-1891 Utrecht
Hoekstra Tane zoon 5-10-1871
Franeker
Theologie student Groningen 10-9-1897 9-8-1898 Burum
Fielbach Catharina sch.z. 8-7-1837
Harlingen
Huishoudster TW 13 1874 4-7-1877
Fielbach Ulbe zwager 3-5-1848
harlingen
Bakkersknecht TW 13 1874 6-6-1876 Harlingen
Fielbach Ulbe zwager 3-5-1848
harlingen
Bakkersknecht Harlingen 25-5-1877 4-6-1882 EO 17
Pieters Jean geen 5-12-1853
Franeker
Bakkersknecht Zutphen 18-11-1879 1886 EW 155
Pieters Jean geen 5-12-1853
Franeker
Bakkersknecht Gesticht 3-8-1892 1-1-1906 EN 69
Meulen, van der Hendrik (Davids ) geen 14-06-1856
Makkum
Bakkersknecht Makkum 01-09-1882 01-10-1889 TO
153
27-05-1935, Franeker
i
Gnodde Hendrik geen 14-10-1856
Harlingen
Bakkersknecht Harlingen 14-8-1879 24-1-1880 Makkum
Turkstra Jouwert Halbes geen 2-4-1858
Anjum
Bakkersknecht Akkerwoude 19-5-1882 14-11-1882 Akkerwoude
Jansonius Gerrit Pieters geen 17-2-1859
Franeker
Bakkersknecht Leeuwarden 13-5-1876 30-5-1877 Arum
Alkema Ruurd geen 8-6-1861
Midlum
Bakkersknecht TW 26 4-12-1883 23-4-1884 Vlieland
Rook, de Jurjen geen 9-9-1862
Wieuwerd
Bakkersknecht Minnertsga 10-5-1889 17-7-1889 Minnertsga
Feenstra Otte Baukes geen 19-9-1862
Oosterlittens
Bakkersknecht Harlingen 12-8-1882 18-9-1882 Kollum
Hilarides Petrus Johannes geen 28-12-1862
Sexbierum
Bakkersknecht Lutkewierum 30-6-1885 12-6-1886 St. Annaparochie
Hilarides Petrus Johannes geen 28-12-1862
Sexbierum
Bakkersknecht St.Annaparochie 14-6-1887 24-8-1887 Menaldum
Hilarides Petrus Johannes geen 28-12-1862
Sexbierum
Bakkersknecht Menaldum 16-6-1888 7-7-1888 Tzum
Bakker Pleuntje geen 16-3-1864
Welsrijp
Dienstmeid ? ? 5-4-1880 Welsrijp
Jansen Jochum geen 5-4-1864
Witmarsum
Bakkersknecht Harlingen 13-6-1884 28-10-1884 N. Amerika
Jong, de Gerrit geen 21-4-1865
Hallum
Bakkersknecht Hallum 29-5-1891 28-3-1892 Hallum
Kooistra Jan geen 8-1-1866
Anjum
Bakkersknecht Groningen 30-12-1889 28-5-1890 Westergeest
Mollema Evert geen 13-2-1866
Ried
Bakkersknecht Leeuwarden 8-11-1886 10-5-1887 Irnsum
Boer, de Tjitze Ates geen 29-6-1867
Roordahuizen
Bakkersknecht Buitenpost 29-11-1892 21-3-1893 Oenkerk
Vrijborg Hermanus geen 5-9-1867
Sexbierum
Bakkersknecht Sexbierum 20-6-1898 1-7-1900 TN 96
Bottema Sijmen geen 26-5-1868
Nijehaske
Bakkersknecht Sneek 10-9-1892 24-11-1892 Sneek
Akkerman Sijmen geen 24-2-1869
Hallum
Bakkersknecht Bolsward 26-8-1893 8-5-1894 Akkerwoude
Peenstra Jan Hammes geen 17-10-1869
Nes
Bakkersknecht Grouw 29-7-1889 1-3-1890 Grouw
Posthuma Taeke geen 20-6-1870
Goënga
Bakkersknecht Menaldum 4-6-1894 13-5-1896 Deinum
Veen, van der Georg geen 20-11-1872
Oranjewoud
Bakkersknecht Irnsum 30-4-1896 8-3-1898 Oranjewoud
Brouwer Minne geen 1-7-1873
Tzum
Bakkersknecht Tzum 27-5-1890 1-6-1891 Winsum
Bollema Doeke geen 12-9-1873
Scharnegoutum
Bakkersknecht Lutkewierum 24-5-1897 14-9-1897 Hindelopen
Tilstra Willem geen 9-8-1879
Exmorra
Bakkersknecht Sneek 22-1-1898 9-8-1898 Workum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :