Hendrik Antoons Immel

Persoonsgegevens

FamilienaamImmel
VoornaamHendrik
PatroniemAntoons
Familierelatiezoon
Geboorte / doop28-07-1864, Leeuwarden
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1868, TO 64
Vertrek1870, EN 48
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Immel Antoon hoofd 16-07-1821
Leeuwarden
Inlandsche kramer TO 64 1868 1870 TW
14
Immel Hendrik (Antoons) zoon 28-07-1864
Leeuwarden
TO 64 1868 1870 EN
48
Immel Rinske (Antoons) dochter 06-07-1867
Franeker
TO 64 1868 1870 EN
48
28-11-1951, Workum
i
Wittema Geertje (Hanses) geen 01-05-1846
Franeker
Dienstmeid EN 86 1869 1870 TO
64
Thanks!

Uw bijdrage betreft :