Hendrik Adams Duiff

Persoonsgegevens

FamilienaamDuiff
VoornaamHendrik
PatroniemAdams
Familierelatiezoon
Geboorte / doop21-09-1768, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1774, TO 103
Vertrek1779, TN 84
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Duiff Adam (Hendrikus) hoofd 01-05-1746
Franeker
Boekbinder TO 103 1774 1779 TN 84 08-07-1790, Leeuwarden
i
Meurs, van Johanna (Nicolaas) vrouw 1748
Hoogezand
TO 103 1774 1779 TN
84
21-06-1790, Leeuwarden
i
Duiff Hendrik (Adams) zoon 21-09-1768
Franeker
TO 103 1774 1779 TN
84
Duiff Nicolaas (Adams) zoon 30-06-1771
Franeker
TO 103 1774 1779 TN
84
Duiff Wietze (Adams) zoon 24-12-1773
Franeker
TO 103 1774 1779 TN
84
Duiff Elske (Adams) dochter 01-10-1775
Franeker
1779 TN
84
Duiff Trijntje (Adams) dochter 08-01-1779
Franeker
1779 TN
84
Brouwer Willem (Romkes) hoofd 20-10-1801
Leeuwarden
Kuiper Dronrijp 1840 1843 TO
101
Kramer Antje (Pieters) vrouw 23-02-1814
Brantgum
Dronrijp 1840 1843 TO
101
Brouwer Juliana (Willems ) dochter 26-12-1840
Franeker
04-01-1842
Thanks!

Uw bijdrage betreft :