Helena Sijbrens Westerdijk

Persoonsgegevens

FamilienaamWesterdijk
VoornaamHelena
PatroniemSijbrens
Familierelatiedochter
Geboorte / doop02-01-1849, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepNaaister
Herkomst1873, EO 14
Vertrek1876, TO 10
Overleden26-07-1923, Zuidlaren
Bijzonderheden"Dochter van Sybren Gerkes Westerdijk, uurwerkmaker, en Johanna Juliana Bemp. Beroep: naaister Helena was van religie Baptist. Op 3 april 1913 werd Helena opgenomen in het Psychiatrisch Gesticht ""Dennenoord"" te Zuidlaren en werd daar haar laatste levensjaren verpleegd. Helena was ongehuwd."
Bijzonderheden
"Dochter van Sybren Gerkes Westerdijk, uurwerkmaker, en Johanna Juliana Bemp. Beroep: naaister Helena was van religie Baptist. Op 3 april 1913 werd Helena opgenomen in het Psychiatrisch Gesticht ""Dennenoord"" te Zuidlaren en werd daar haar laatste levensjaren verpleegd. Helena was ongehuwd."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ploeg, van der Sijtze (Rintjes) hoofd 15-03-1772
Franeker
Timmerman TO 16 1798 04-06-1847
Bokma Antje (Holkes) vrouw 12-07-1775
Sneek
Sneek 22-09-1798 19-05-1809
Berg, van der Wietske (Wijbolts) vrouw 29-12-1776
Augustinusga
15-12-1811 1848 TO
57
Ploeg, van der Rintje (Sietzes ) zoon 28-05-1799
Franeker
10-08-1832
Ploeg, van der Jetske (Sietzes ) dochter 25-11-1800
Franeker
26-10-1838
Ploeg, van der Holke (Sietzes ) zoon 17-10-1803
Franeker
Timmerknecht 04-04-1830 EW
67
Ploeg, van der Rintje (Sietzes ) zoon 13-02-1808
Franeker
Timmermansknecht 10-08-1832
Ploeg, van der Sijtske (Sietzes ) dochter 19-02-1812
Franeker
17-03-1812
Ploeg, van der Murk (Sietzes ) zoon 23-07-1813
Franeker
1844 Leeuwarden
Brouwer Anna Maria geen 10-06-1821
Franeker
Dienstmeid 1839 1847 Oudeschoot
Jorritsma Tjeerd (Jans) hoofd 20-12-1833
Franeker
Arbeider TO 8 1864 1866 EN
3
Vaassen Froukje vrouw 15-07-1834
Bolsward
Stroohoedenmaakster TO 8 1864 07-01-1865
Jorritsma Jan (Tjeerds ) zoon 24-02-1861
Franeker
TO 8 1864 1866 EN
3
Jorritsma Johannes Wilhelmus (Tjeerds ) zoon 22-05-1862
Franeker
TO 8 1864 1866EN
3
Jorritsma Dirk (Tjeerds ) zoon 22-12-1864
Franeker
19-03-1866
Bemp Johanna Helena Juliana (Johannes) hoofd 31-08-1816
Leiden
EO 14 1873 1876 TO
10
26-01-1881, Franeker
i
Westerdijk Carolina (Sijbrens) dochter 27-10-1844
Franeker
Hoedemaakster EO 14 1873 03-07-1873 Workum 03-04-1878, Workum
i
Westerdijk Helena (Sijbrens) dochter 02-01-1849
Franeker
Naaister EO 14 1873 1876 TO
10
26-07-1923, Zuidlaren
i
Westerdijk Johannes (Sijbrens) zoon 29-06-1854
Franeker
Horlogie maker EO 14 1873 1876 TO
10
24-03-1935, Franeker
i
Westerdijk IJsbrand (Gerkes) zwager 29-12-1806
Franeker
Uurwerkmaker EO 14 1873 1876 TO
10
13-03-1878, Franeker
i
Wielenga Sikke (Cornelis) geen 15-09-1851
Makkum
Wagenmakersknecht Groningen 01-12-1874 05-04-1875 Makkum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :