Helena Sijbrens Westerdijk

Persoonsgegevens

FamilienaamWesterdijk
VoornaamHelena
PatroniemSijbrens
Familierelatiedochter
Geboorte / doop02-01-1849, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepNaaister
Herkomst1853, TN 55
Vertrek1859, TN 21
Overleden26-07-1923, Zuidlaren
Bijzonderheden"Dochter van Sybren Gerkes Westerdijk, uurwerkmaker, en Johanna Juliana Bemp. Beroep: naaister Helena was van religie Baptist. Op 3 april 1913 werd Helena opgenomen in het Psychiatrisch Gesticht ""Dennenoord"" te Zuidlaren en werd daar haar laatste levensjaren verpleegd. Helena was ongehuwd."
Bijzonderheden
"Dochter van Sybren Gerkes Westerdijk, uurwerkmaker, en Johanna Juliana Bemp. Beroep: naaister Helena was van religie Baptist. Op 3 april 1913 werd Helena opgenomen in het Psychiatrisch Gesticht ""Dennenoord"" te Zuidlaren en werd daar haar laatste levensjaren verpleegd. Helena was ongehuwd."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Westerdijk Sijbren (Gerkes) hoofd 07-01-1811
Franeker
Uurwerkmaker TN 55 1853 1859 TN
21
08-10-1872, Franeker
i
Woudhuizen Tjamke Piers hoofd 20-1-1826
Leeuwarden
Arbeidster TN 1a 1882 1883 EN 61c
i
Bijlsma Harmen hoofd 20-8-1861
Tzum
Arbeider EO 82 1890 30-4-1892 Hitzum
Bemp Johanna Helena Juliana (Johannes) vrouw 31-08-1816
Leiden
TN 55 1853 1859 TN
21
26-01-1881, Franeker
i
Salverda Minke vrouw 18-12-1862
Franeker
EO 82 1890 30-4-1892 Hitzum
Westerdijk Johanneske dochter 1847
Franeker
TN 55 1853 1859 TN 21
Westerdijk Gerke (Sijbrens) zoon 04-01-1843
Franeker
TN 55 1853 1859 TN
21
29-04-1904, Amsterdam
i
Westerdijk Carolina (Sijbrens) dochter 27-10-1844
Franeker
TN 55 1853 1859 TN
21
03-04-1878, Workum
i
Westerdijk Helena (Sijbrens) dochter 02-01-1849
Franeker
Naaister TN 55 1853 1859
TN 21
26-07-1923, Zuidlaren
i
Westerdijk Tjaltje dochter 21-6-1852
Franeker
TN 55 1853 1859 TN 21
Westerdijk Johannes (Sijbrens) zoon 29-06-1854
Franeker
1859 TN
21
24-03-1935, Franeker
i
Hamstra Pier zoon 11-7-1861
Franeker
TN 1a 1882 1883 EN 61c
Hamstra Jan zoon 17-4-1870
Franeker
TN 1a 1882 1883 EN 61c
Bijlsma Oepke zoon 1-5-1885
Franeker
EO 82 1890 30-4-1892 Hitzum
Bijlsma Antje dochter 27-6-1890
Franeker
EO 82 1890 30-4-1892 Hitzum
Westerdijk IJsbrand (Gerkes) broer 29-12-1806
Franeker
Uurwerkmaker TN 55 1853 1859 TN
21
13-03-1878, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :