Helena Sijbrens Westerdijk

Persoonsgegevens

FamilienaamWesterdijk
VoornaamHelena
PatroniemSijbrens
Familierelatiedochter
Geboorte / doop02-01-1849, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepNaaister
Herkomst23-05-1852, TO 141
Vertrek1853, TN 101
Overleden26-07-1923, Zuidlaren
Bijzonderheden"Dochter van Sybren Gerkes Westerdijk, uurwerkmaker, en Johanna Juliana Bemp. Beroep: naaister Helena was van religie Baptist. Op 3 april 1913 werd Helena opgenomen in het Psychiatrisch Gesticht ""Dennenoord"" te Zuidlaren en werd daar haar laatste levensjaren verpleegd. Helena was ongehuwd."
Bijzonderheden
"Dochter van Sybren Gerkes Westerdijk, uurwerkmaker, en Johanna Juliana Bemp. Beroep: naaister Helena was van religie Baptist. Op 3 april 1913 werd Helena opgenomen in het Psychiatrisch Gesticht ""Dennenoord"" te Zuidlaren en werd daar haar laatste levensjaren verpleegd. Helena was ongehuwd."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Snip Visscher Sipkje * hoofd 1804
Dokkum
Amsterdam 1847 1851 Onbekend **
i
Ennema Petrus Johannes hoofd 5-1-1671
Franeker
Koopman B 15-1-1695 1755 Overl.
Westerdijk Sijbren (Gerkes) hoofd 07-01-1811
Franeker
Uurwerkmaker TO 141 23-05-1852 1853 TN
101
08-10-1872, Franeker
i
Doitsma Elisabeth vrouw 13-12-1668
Franeker
TW 50 15-1-1695 1755 TN 8
Bemp Johanna Helena Juliana Johannes vrouw 31-08-1816
Leiden
TO 141 23-05-1852 1853 TN
101
26-01-1881, Franeker
i
Westerdijk Johanneske dochter 1847
Franeker
TO 141 23-5-1852 1853 TN 101
Ennema Johannes zoon 10-10-1695
Franeker
Ennema Aletta dochter 27-12-1698
Franeker
Ennema Jacobus zoon 4-4-1700
Franeker
1728 TW 50
Westerdijk Gerke (Sijbrens) zoon 04-01-1843
Franeker
TO 141 23-05-1852 1853 TN
101
29-04-1904, Amsterdam
i
Westerdijk Carolina (Sijbrens) dochter 27-10-1844
Franeker
TO 141 23-05-1852 1853 TN
101
03-04-1878, Workum
i
Westerdijk Helena (Sijbrens) dochter 02-01-1849
Franeker
Naaister TO 141 23-05-1852 1853 TN
101
26-07-1923, Zuidlaren
i
Westerdijk Tjaltje dochter 21-6-1852
Franeker
TO 141 23-5-1852 1853 TN 101
Westerdijk IJsbrand (Gerkes) broer 29-12-1806
Franeker
Uurwerkmaker TO 141 23-05-1852 1853 TN
101
13-03-1878, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :