Helena Lucia Valckenier

Persoonsgegevens

FamilienaamValckenier
VoornaamHelena Lucia
Patroniem
Familierelatiegeen
Geboorte / doop1807, Brummen
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst14-08-1820, Amsterdam
Vertrek
Overleden03-12-1830
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Schultz Bertha Bowina( Sibbeltje) * hoofd 25-02-1755
Franeker
Bolsward 1819 1831TW
73
i
Valckenier Helena Lucia geen 1807
Brummen
Amsterdam 14-08-1820 03-12-1830
Werf, van der Geeske (Gosses) geen 30-03-1784
Harlingen
Dienstmeid Bolsward 1819 11-06-1821
Stedehouder Wompkje (Froukje) nicht 06-12-1803
Franeker
Dienstmeid Bolsward 1819 1831TW
73
Thanks!

Uw bijdrage betreft :