Hein Jans

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamHein
PatroniemJans
Familierelatiegeen
Geboorte / doop17-12-1685 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepLeertouwersknecht
Herkomst
Vertrek1718
Overleden28-04-1731

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Eisinga Wempke (Sibrandi ) geen 1640
Heerenveen
Groningen 1719 1720
i
Hein (Jans) geen 17-12-1685
Franeker
Leertouwersknecht 1718 28-04-1731
Kiestra Rinske (Gerrits ) vrouw 31-01-1697
Franeker
23-03-1720 1723EN
64
Pieter (Haijes) hoofd 08-09-1698
Franeker
Turfdrager 1715 1723EN
64
Kiestra Gretske (Jans ) geen 31-01-1699
Franeker
TO 65 1718 1727TO
29
Posthumus Hendrikje (Hendriks ) geen 18-05-1699
Stavoren
1716 1718Workum
i
Gerrit (Pieters) zoon 13-10-1722
Franeker
1723EN
64
Thanks!

Uw bijdrage betreft :