Harmina Flamengh

Persoonsgegevens

FamilienaamFlamengh
VoornaamHarmina
Patroniem
Familierelatievrouw
Geboorte / doop1709, Mechelen
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst19-02-1741, TW 24
Vertrek
Overleden1758
Bijzonderheden"Werd in haar huwelijksakte (1ste ondertrouwdatum) met Jop Abes als Armina Jans geschreven, in de 2de ondertrouwdatum werd zij geschreven als Armijna Jans Flaming, beide keren wonende te Leeuwarden en weduwe van Hendrick Bloem. Vermoedelijk is de achternaam Flaming (Flamengh) toegevoegd omdat zij uit dat gebied van België afkomstig was. Zij komt met attestatie naar Franeker. Huwde op 15 februari 1736 te Leeuwarden met Job Abes. Na het overlijden van Job Abes huwde Harmina 19 februari 1741 te Franeker met Johannes Pieters, wolkammer, zoon van Pyter Johannes en Jeltie Tjommes. Op 7 december 1742 heeft zij samen met haar man Johannes afstand gedaan van hun boedel (geabandonneerd). Jo(b)(p) (A)Ebes werd 27-08-1736 te Franeker in het Burgerboek genoemd, komende van Beetgum. En bij zijn huwelijk (1735) wordt vermeld dat hij in Franeker woont."
Bijzonderheden
"Werd in haar huwelijksakte (1ste ondertrouwdatum) met Jop Abes als Armina Jans geschreven, in de 2de ondertrouwdatum werd zij geschreven als Armijna Jans Flaming, beide keren wonende te Leeuwarden en weduwe van Hendrick Bloem. Vermoedelijk is de achternaam Flaming (Flamengh) toegevoegd omdat zij uit dat gebied van België afkomstig was. Zij komt met attestatie naar Franeker. Huwde op 15 februari 1736 te Leeuwarden met Job Abes. Na het overlijden van Job Abes huwde Harmina 19 februari 1741 te Franeker met Johannes Pieters, wolkammer, zoon van Pyter Johannes en Jeltie Tjommes. Op 7 december 1742 heeft zij samen met haar man Johannes afstand gedaan van hun boedel (geabandonneerd). Jo(b)(p) (A)Ebes werd 27-08-1736 te Franeker in het Burgerboek genoemd, komende van Beetgum. En bij zijn huwelijk (1735) wordt vermeld dat hij in Franeker woont."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Johannes (Pieters) hoofd 1700
Franeker
Wolkammersknecht 1740 1759TO
65
?
i
Flamengh Harmina vrouw 1709
Mechelen
TW 24 19-02-1741 1758
i
Pieter (Johannes) zoon 09-11-1741
Franeker
1759TO
65
?
i
Hoitsma Hendrikus (Jacobus ) hoofd 27-02-1729
Franeker
Boekverkoper Harlingen 1752 1758EO
5
?
i
Hasenhoek Jannetje ( Johannes ) vrouw 27-09-1726
Gehuwd
Harlingen 1752 1758EO
5
?
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :