Harmen Jetzes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamHarmen
PatroniemJetzes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop25-09-1701 , Bolsward
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepGraankoopman
Herkomst1755, TO 79
Vertrek1761, TO 49
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Harmen (Jetzes) hoofd 25-09-1701
Bolsward
Graankoopman TO 79 1755 1761TO
49
Geertje (Hessels) geen 10-11-1715
Menaldum
Dronrijp 1757 1761TO
49
Thanks!

Uw bijdrage betreft :