Hans Johannes Halterberg

Persoonsgegevens

FamilienaamHalterberg
VoornaamHans
PatroniemJohannes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop21-02-1715 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1742, Leeuwarden
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Rixtje (Ydes) hoofd 21-02-1680 .
Marssum
Winkelierse TO 43 1739 1742Leeuwarden
i
Halterberg Fetje (Johannes ) dochter 22-04-1710
Franeker
TO 43 1739 1740EO
19
Halterberg Hans (Johannes) zoon 21-02-1715
Franeker
1742Leeuwarden
Thanks!

Uw bijdrage betreft :