Haije Gerrits Vijver

Persoonsgegevens

FamilienaamVijver
VoornaamHaije
PatroniemGerrits
Familierelatiezoon
Geboorte / doop29-11-1870, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden29-06-1871, Franeker
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vijver Gerrit hoofd 07-09-1845
Franeker
Heereknecht EN 56 22-05-1870 1873TO
76
Strikwerda Jantje (Haijes) vrouw 25-11-1847
Franeker
TW 54 03-01-1873 1873TO
76
Vijver Haije (Gerrits) zoon 29-11-1870
Franeker
29-06-1871, Franeker
Vijver Haije (Gerrits) zoon 29-12-1871
Franeker
1873TO
76
Thanks!

Uw bijdrage betreft :