Grietje Rimmerts

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamGrietje
PatroniemRimmerts
Familierelatievrouw
Geboorte / doop14-01-1731, Dokkum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst23-09-1753, TO 104
Vertrek1763, Witmarsum
Overleden
Bijzonderhedenweduwe van Marten Martens
Bijzonderheden
weduwe van Marten Martens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Corvinus Jan (Durks) hoofd 12-01-1697
Franeker
Trekschipper TO 58 1738 26-11-1762
Ymkje (Gerlofs) vrouw 26-12-1690
Peins
TO 58 1738 02-04-1753
Grietje (Rimmerts) vrouw 14-01-1731
Dokkum
TO 104 23-09-1753 1763Witmarsum
i
Corvinus Durk (Jans) zoon 11-12-1725
Franeker
TO 58 1738 1754 TW
87
1784
i
Corvinus Gerlof (Jans ) zoon 02-10-1727
Franeker
TO 58 1738 1731
Corvinus Johannes (Jans) zoon 19-09-1730
Franeker
TO 58 1738 ?
Corvinus Gerlof (Jans) zoon 25-08-1733
Franeker
TO 58 1738 1760Harlingen
i
Corvinus Dieuwke (Jans) dochter 15-03-1735
Franeker
TO 58 1738 22-08-1741
Thanks!

Uw bijdrage betreft :