Grietje Pieters Miedema

Persoonsgegevens

FamilienaamMiedema
VoornaamGrietje
PatroniemPieters
Familierelatiedochter
Geboorte / doop17-08-1889, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden06-05-1890, Herbaijum
BijzonderhedenDochter van Pieter Pieters Miedema en Geertje Machiel van Bachum.
Bijzonderheden
Dochter van Pieter Pieters Miedema en Geertje Machiel van Bachum.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vries, de Sipke (Meinderts) hoofd 14-05-1842
Franeker
Trekschipper EO 59 1872 1873 EN
16
Bergsma Grietje vrouw 07-06-1870
Boxtel
EO 59 1872 1873 EN
16
Vries, de Ida (Sipkes ) dochter 09-07-1871
Franeker
EO 59 1872 1873 EN
16
Engwerda Gerben (Franses) geen 01-09-1853
Leeuwarden
Verversknecht EO 59 1872 1873 EN
16
Miedema Pieter (Pieters) hoofd 23-08-1862
Franeker
Arbeider OV 30 22-07-1888 01-05-1904EN
72
Bachum, van Geertje (Machiels) vrouw 21-05-1866
Franeker
EW 49 22-07-1888 01-05-1904 EN
72
31-12-1930, Franeker
i
Miedema Grietje (Pieters) dochter 17-08-1889
Franeker
06-05-1890, Herbaijum
i
Miedema Pieter (Pieters) zoon 04-05-1891
Franeker
28-09-1891, Franeker,
i
Miedema Michiel (Pieters) zoon 21-05-1893
Franeker
01-05-1904EN
72
30-11-1957, Franeker
i
Miedema Pieter (Pieters) zoon 03-07-1901
Franeker
Schoolschoonmaker 01-05-1904 EN
72
14-07-1975, Franeker
i
Miedema Jantje (Pieters) dochter 03-07-1901
Franeker
01-05-1904 EN
72
23-06-1966, Harlingen,
i
Miedema Gerbrigje (Pieters) dochter 08-04-1903
Franeker
01-05-1904 EN
72
16-09-1992, Harlingen
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :