Grietje Johannes Johannes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamGrietje
PatroniemJohannes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop4-12-1687, Marssum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1747, Menaldum
Vertrek1768 TW 36 Weeshuis
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Reinsma Ulbe ( Jans) hoofd 3-11-1697
Harlingen
mr. Bakker Menaldum 1747 1768 TW 36 Weeshuis
Grietje (Johannes) vrouw 4-12-1687
Marssum
Menaldum 1747 1768 TW 36 Weeshuis
Thanks!

Uw bijdrage betreft :