Grietje Jans Reinsma

Persoonsgegevens

FamilienaamReinsma
VoornaamGrietje
PatroniemJans
Familierelatievrouw
Geboorte / doop16-04-1777 , Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1810, TO 93
Vertrek1817, TO 151
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Steinfort Bauke (Pieters) hoofd 02-02-1768
Franeker
Verver TO 93 1810 02-07-1817
Reinsma Grietje (Jans ) vrouw 16-04-1777
Franeker
TO 93 1810 1817TO
151
Steinfort Aurelia (Baukes ) dochter 05-04-1804
Franeker
TO 93 1810 1817TO
151
Steinfort Pieter (Baukes) zoon 04-09-1806
Franeker
TO 93 1810 1817TO
151
Steinfort Jan (Baukes) zoon 14-07-1812
Franeker
1817TO
151
Thanks!

Uw bijdrage betreft :