Gretske Tjeerds

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamGretske
PatroniemTjeerds
FamilierelatieVrouw
Geboorte / doop19-3-1654, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst4-9-1675
Vertrek1708, UB 23
Overleden

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Beteringhe Douwe (Sikkes) Hoofd 12-10-1645
Hichtum
Brouwergezel 1675 1708UB
23
i
Gretske (Tjeerds) Vrouw 19-3-1654
Franeker
4-9-1675 1708UB
23
Beteringhe Tjeerd ( Douwes) Zoon 3-11-1695
Franeker
1708UB
23
Beteringhe Lijsbeth (Douwes) dochterer 10-11-1678
Franeker
1708UB
23
Beteringhe Antje (Douwes ) dochterer 26-10-1682
Franeker
1708UB
23
Beteringhe Froukje (Douwes) dochterer 17-10-1687
Franeker
1708UB
23
Thanks!

Uw bijdrage betreft :