Gerrit Jelles Roorda

Persoonsgegevens

FamilienaamRoorda
VoornaamGerrit
PatroniemJelles
Familierelatiezoon
Geboorte / doop29-04-1818, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1852, OV 13a
Vertrek1853, EW 33a
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Roorda Hette (Jelles) zoon 01-01-1812
Grouw
Arbeider OV 13a 1852 1853 EW
33a
Roorda Gerrit (Jelles) zoon 29-04-1818
Franeker
OV 13a 1852 1853 EW
33a
Renema Lolkje (Hettes) hooft 22-09-1783
Loënga
OV 13a 1852 1853 EW
33a
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :