Gerrit Jans Wijnia

Persoonsgegevens

FamilienaamWijnia
VoornaamGerrit
PatroniemJans
Familierelatiezoon
Geboorte / doop8-9-1842, Tzum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst22-6-1859, Tzum
Vertrek1861 UB 53
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wijnia Jan ( Jelles) hoofd 21-7-1804
Wommels
Tzum 22-6-1859 3-4-1861, Franeker
Wiersma Fokeltje (Jans) vrouw 6-4-1811
Sneek
Tzum 22-6-1859 3-11-1862
OV 13d
Wijnia Gerrit (Jans) zoon 8-9-1842
Tzum
Tzum 22-6-1859 1861
UB 53
Thanks!

Uw bijdrage betreft :