Gerrit Jacobs Brugsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBrugsma
VoornaamGerrit
PatroniemJacobs
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop03-11-1834, Achlum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepTimmerknecht
Herkomst17-05-1863, TO 50
Vertrek1864, TO 50
Overleden29-05-1911, Franeker
BijzonderhedenZoon van Jacob Gerrits Brugsma, landbouwer, later timmerman, en Jeltje Gerbens Offenga. Beroep: timmerknecht, later timmerman. Huwde op 17 mei 1863 te Franeker met Matje Wittema, dochter van Jan Joukes Wittema, schipper, en Aukje Folkerts Veersma.
Bijzonderheden
Zoon van Jacob Gerrits Brugsma, landbouwer, later timmerman, en Jeltje Gerbens Offenga. Beroep: timmerknecht, later timmerman. Huwde op 17 mei 1863 te Franeker met Matje Wittema, dochter van Jan Joukes Wittema, schipper, en Aukje Folkerts Veersma.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Suiringa Hilbartus (Harmens ) hoofd 1681
Zwolle
Mr. Blikslager TO 16 ( Groenmarkt 13 ) 1742 1746TO
16 ( Groenmarkt 13 )
1751
i
Brugsma Gerrit (Jacobs) hoofd 03-11-1834
Achlum
Timmerknecht TO 50 17-05-1863 1864 TO
50
29-05-1911, Franeker
i
Wittema Maatje (Jans) vrouw 19-09-1834
Franeker
TW 11 17-05-1863 1864 TO
50
Thanks!

Uw bijdrage betreft :