Gerrit Jacobs Brugsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBrugsma
VoornaamGerrit
PatroniemJacobs
Familierelatiezoon
Geboorte / doop03-11-1834, Achlum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepTimmerknecht
Herkomst1861
Vertrek17-05-1863, EO 14
Overleden29-05-1911, Franeker
BijzonderhedenZoon van Jacob Gerrits Brugsma, landbouwer, later timmerman, en Jeltje Gerbens Offenga. Beroep: timmerknecht, later timmerman. Huwde op 17 mei 1863 te Franeker met Matje Wittema, dochter van Jan Joukes Wittema, schipper, en Aukje Folkerts Veersma.
Bijzonderheden
Zoon van Jacob Gerrits Brugsma, landbouwer, later timmerman, en Jeltje Gerbens Offenga. Beroep: timmerknecht, later timmerman. Huwde op 17 mei 1863 te Franeker met Matje Wittema, dochter van Jan Joukes Wittema, schipper, en Aukje Folkerts Veersma.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Brugsma Jacob hoofd 03-11-1805
Arum
Timmerman EW 48 1861 15-01-1876
Offinga Jeltje vrouw 20-11-1805
Achlum
EW 48 1861 05-02-1865
Feenstra Hijlkje (Johannes) vrouw 05-03-1824
Arum
UB 5 14-10-1866 1876TO
50
i
Brugsma Grietje (Jacobs) dochter 07-07-1829
Achlum
Dienstmeid EW 48 1861 1862Achlum
Brugsma Gerrit (Jacobs) zoon 03-11-1834
Achlum
Timmerknecht 1861 17-05-1863
EO 14
29-05-1911, Franeker
i
Brugsma Rinske (Jacobs) dochter 21-11-1836
Achlum
EW 48 1861 1862UB
38
Brugsma Tiete (Jacobs) zoon 24-01-1838
Achlum
Timmerknecht EW 48 1861 07-06-1868 TN
103
Brugsma Gerben (Jacobs) zoon 01-11-1840
Achlum
Timmerknecht EW 48 1861 12-05-1867 Winsum
Brugsma Joukje (Jacobs) dochter 18-05-1843
Achlum
EW 48 1861 14-03-1867 Harlingen
Bergsma Sjoerd geen 06-10-1834
Heeg
Timmerknecht EW 48 1861 12-05-1867 EW
52
Jong, de Marten (Hessels) geen 07-11-1846
Achlum
Kleermaker OV 39 1868 24-02-1871 Alkmaar
Lameris Pieter geen 17-03-1849
Aduard
Uurwerkmaker Oude Pekela 02-03-1870 13-04-1872 Wildervank
Leeuw, de Gerbrig geen 07-01-1854
Kampen
Kweekeling onderwijzer Oldebroek 07-05-1870 19-07-1871 Overschie
Dijkstra Jan geen 14-09-1854
Oosterend
Timmerknecht Oosterend 09-11-1870 23-05-1871 Oosterend
Achtjes Johannes (Jans) Stiefzoon 01-08-1856
Franeker
UB 5 14-10-1866 30-11-1870
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :