Gerrit Jacobs Brugsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBrugsma
VoornaamGerrit
PatroniemJacobs
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop03-11-1834, Achlum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepTimmerman
Herkomst1864, EO 14
Vertrek
Overleden29-05-1911, Franeker
BijzonderhedenZoon van Jacob Gerrits Brugsma, landbouwer, later timmerman, en Jeltje Gerbens Offenga. Beroep: timmerknecht, later timmerman. Huwde op 17 mei 1863 te Franeker met Matje Wittema, dochter van Jan Joukes Wittema, schipper, en Aukje Folkerts Veersma.
Bijzonderheden
Zoon van Jacob Gerrits Brugsma, landbouwer, later timmerman, en Jeltje Gerbens Offenga. Beroep: timmerknecht, later timmerman. Huwde op 17 mei 1863 te Franeker met Matje Wittema, dochter van Jan Joukes Wittema, schipper, en Aukje Folkerts Veersma.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Brugsma Gerrit (Jacobs) hoofd 03-11-1834
Achlum
Timmerman EO 14 1864 29-05-1911, Franeker
i
Wittema Matje (Jans) vrouw 19-09-1834
Franeker
EO 14 1864 15-05-1923
Feenstra Hijlkje (Johannes) Stiefmoeder 05-03-1824
Arum
TO 50 1876 28-4-1877 EN
13
i
Brugsma Antje (Jacobs) zuster 16-05-1831
Achlum
Hilversum 24-02-1896 14-3-1898 Beetgum
i
Brouwer Janke nicht 03-09-1873
Harlingen
Harlingen 14-12-1886 1892 TW
76
Thanks!

Uw bijdrage betreft :