Gerrit Hijlkes de Vries

Persoonsgegevens

FamilienaamVries, de
VoornaamGerrit
PatroniemHijlkes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop26-09-1886, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden12-02-1890

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vries, de Hijlke (Paulus) hoofd 11-03-1854
Franeker
Arbeider TO 49 1884 20-10-1889
Rinsma Baukje (Gerrits) vrouw 19-02-1859
Deinum
TO 49 1884 01-07-1892 TO
101
Vries, de Lutske (Hijlkes ) dochter 05-07-1880
Franeker
TO 49 1884 01-07-1892 TO
101
Vries, de Cornelis Ale (Hijlkes ) zoon 08-06-1882
Franeker
TO 49 1884 01-07-1892
TO 101
Vries, de Paulus (Hijlkes ) zoon 18-10-1884
Franeker
01-07-1892 TO
101
Vries, de Gerrit (Hijlkes ) zoon 26-09-1886
Franeker
12-02-1890
Vries, de Ale (Hijlkes ) zoon 20-03-1888
Franeker
19-02-1890
Vries, de Hielke (Hijlkes ) zoon 11-03-1890
Franeker
01-07-1892 TO
101
Boorsma Gerrit (Rintjes) hoofd 20-11-1812
Franeker
Schoenmakersknecht EN 98 1862 1863 TO
54
Leverland Saakje (Martens) vrouw 18-08-1829
Franeker
EN 98 1862 1863
TO 54
Boorsma Antje (Gerrits ) dochter 12-03-1861
Franeker
EN 98 1862 1863 TO
54
Boorsma Trijntje (Gerrits ) dochter 06-01-1863
Franeker
1863 TO
54
Bakker Trijntje (Hessels) Schoonmoeder 20-09-1793
Minnertsga
Minnertsga 17-10-1862 13-07-1863
Thanks!

Uw bijdrage betreft :