Gerrit Hettes Former

Persoonsgegevens

FamilienaamFormer
VoornaamGerrit
PatroniemHettes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop30-5-1890, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden8-6-1890

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Former Hette (Pieters) hoofd 19-2-1863
Franeker
Arbeider WV 8 1885 1-8-1890
WV 48
Nieuwenhuis Taetske (Gerrits) vrouw 30-9-1864
Franeker
EW 10 1885 1-8-1890
WV 48
Former Pieter (Hettes) zoon 8-4-1886
Franeker
1-8-1890
WV 48
Former Maatje (Hettes) dochter 3-12-1887
Franeker
1-8-1890
WV 48
Former Trijntje (Hettes) dochter 24-2-1889
Franeker
1-8-1890
WV 48
Former Gerrit (Hettes) zoon 30-5-1890
Franeker
8-6-1890
Thanks!

Uw bijdrage betreft :