Gerrit Henricus Hergaarden

Persoonsgegevens

FamilienaamHergaarden
VoornaamGerrit
PatroniemHenricus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop16-10-1871, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1882, EO 68
Vertrek1905, OV 80
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hergaarden Henricus hoofd 07-09-1834
Franeker
Schoenmaker EO 68 1882 05-12-1907 TO
81
Post Trijntje vrouw 03-08-1839
Franeker
EO 68 1882 21-08-1907
Hergaarden Geertje (Henricus) dochter 22-03-1862
Franeker
Leeuwarden 11-07-1883 19-05-1884 Leeuwarden
Hergaarden Nicolaas (Henricus) zoon 31-08-1864
Franeker
EO 68 1882 01-05-1891
TN 83
Hergaarden Rinse (Henricus) zoon 04-04-1869
Franeker
EO 68 1882 01-07-1897 TO
164
Hergaarden Gerrit (Henricus) zoon 16-10-1871
Franeker
EO 68 1882 1905OV
80
Hergaarden Dominicus (Henricus) zoon 22-08-1875
Franeker
EO 68 1882 13-04-1892
Hergaarden Hendricus (Henricus) zoon 12-04-1878
Franeker
EO 68 1882 05-12-1907
TO 81
Thanks!

Uw bijdrage betreft :