Gerrit Geerts Tichelaar

Persoonsgegevens

FamilienaamTichelaar
VoornaamGerrit
PatroniemGeerts
Familierelatiezoon
Geboorte / doop10-08-1883, Almenum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst12-09-1890, Midlum
Vertrek30-11-1891, Deinum
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tichelaar Geert (Gerrits) hoofd 04-06-1854
Franeker
Arbeider Midlum 12-09-1890 30-11-1891 Deinum
Woude, van der Atje (Sikkes) vrouw 06-03-1860
Franeker
Midlum 12-09-1890 30-11-1891 Deinum
Tichelaar Sikke (Geerts ) zoon 04-11-1881
Franeker
Midlum 12-09-1890 30-11-1891Deinum
Tichelaar Gerrit (Geerts ) zoon 10-08-1883
Almenum
Midlum 12-09-1890 30-11-1891 Deinum
Tichelaar Dirk (Geerts ) zoon 10-03-1885
Almenum
Midlum 12-09-1890 30-11-1891 Deinum
Tichelaar Tjitske (Geerts ) dochter 28-01-1887
Almenum
Midlum 12-09-1890 30-11-1891 Deinum
Tichelaar Hinke (Geerts ) dochter 05-02-1889
Almenum
Midlum 12-09-1890 30-11-1891 Deinum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :