Germen Willems Rijpstra

Persoonsgegevens

FamilienaamRijpstra
VoornaamGermen
PatroniemWillems
Familierelatiezoon
Geboorte / doop02-01-1869, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepBoereknecht
Herkomst19-01-1890, Volkst
Vertrek1890, KV 40
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Rijpstra Willem (Pieters) hoofd 31-03-1837
Franeker
Arbeider TO 226 01-08-1885 1890KV
40
Wetting Trijntje (Hendriks) vrouw 20-01-1836
Menaldum
TO 226 01-08-1885 1890KV
40
Rijpstra Pieter (Willems ) zoon 09-08-1864
Boer
Dronrijp 25-05-1888 12-09-1888 Grouw
Rijpstra, Willems Agatha (Willems ) dochter 10-10-1865
Franeker
TO 226 01-08-1885 1890KV
40
Rijpstra Hendrik (Willems ) zoon 25-05-1867
Franeker
Schoenmakersknecht TO 226 01-08-1885 1890KV
40
Rijpstra Germen (Willems ) zoon 02-01-1869
Franeker
TO 226 01-08-1885 21-05-1887 Herbaijum
Rijpstra Germen (Willems ) zoon 02-01-1869
Franeker
Boereknecht Volkst 19-01-1890 1890KV
40
Rijpstra Frans (Willems ) zoon 18-10-1870
Franeker
TO 226 01-08-1885 24-06-1890 Amsterdam
Rijpstra Frans (Willems ) zoon 18-10-1870
Franeker
Meubelmaker Amsterdam 07-07-1890 1890KV
40
Rijpstra Sijke (Willems ) dochter 26-09-1872
Franeker
TO 226 01-08-1885 1890KV
40
Rijpstra Jacobus (Willems ) zoon 10-02-1876
Franeker
TO 226 01-08-1885 1890KV
40
Rijpstra Johannes (Willems ) zoon 28-03-1879
Franeker
TO 226 01-08-1885 1890KV
40
Thanks!

Uw bijdrage betreft :