Gerlof Pieters Sinnema

Persoonsgegevens

FamilienaamSinnema
VoornaamGerlof
PatroniemPieters
Familierelatiezoon
Geboorte / doop17-09-1908, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek12-05-1936, Kie 4
Overleden

Adres

Kie 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sinnema Pieter Sjoukes hoofd 25-7-1871
Slappeterp
Landbouwer Slappeterp 20-5-1897 8-5-1936
Schurmansingel 23
Anema Trijntje Gerlofs vrouw 7-11-1869
Zweins
Tzummarum 8-8-1907 8-5-1936
Schurmansingel 23
Anema Tietje Annes vrouw 23-7-1874
Peins
Peins 28-5-1897 27-8-1901
Overl.
Tigchelaar Trijntje dochter 24-1-1888
Franeker
UB 171 1-7-1916 1-9-1919
Kiesterzijl 11
Sinnema Sjouke zoon 27-2-1898
Franeker
26-5-1923
Ried
Sinnema Titus Anne zoon 26-8-1901
Franeker
Peins 31-5-1928
Kie 7
Sinnema Gerlof (Pieters) zoon 17-09-1908
Franeker
12-05-1936 Kie
4
Kooistra Evertje Jacobs geen 13-7-1864
Marssum
Huishoudster Boxum 2-6-1902 20-1-1908
Marssum
Sijbesma Dirkje Jans geen 31-3-1881
Boer
Dienstmeid Achlum 3-9-1900 16-6-1902
Tzum
Terpstra Klaas Aarts geen 14-6-1881
Slappeterp
Peins 28-5-1897 4-6-1899
Jorwerd
Wal, van der Douwe Horatius geen 4-5-1882
Boer
Boereknecht Harderwijk ml d. 9-8-1906
Tzum
Vries, de Reintje geen 18-1-1883
Peins
Peins 28-5-1897 29-5-1900
Peins
Molen, van der Antje geen 23-11-1883
Herbaijum
Dienstbode Wijnaldum 24-8-1906 1-8-1908
EN 128
Goudberg Dirk geen 27-7-1884
Midlum
Boereknecht Midlum 29-5-1902 12-10-1903
Midlum
Wijnia Corneliske geen 1-6-1886
Herbaijum
Dienstbode UB 145 1-8-1912
UB 59
Spoelstra Jouke geen 24-10-1886
Herbaijum
Boereknecht Herbaijum 11-12-1903 17-12-1904
Wijnaldum
Langen, van Saekeltje geen 26-11-1887
Franeker
Dienstbode UB 113 23-10-1905
Midlum
Tigchelaar Ynse geen 22-6-1889
Franeker
Boereknecht UB 171 13-10-1913
Tzummarum
Vries, de Taekje geen 17-8-1889
Peins
Dienstbode Zweins 25-7-1904 9-6-1906
Schingen
Plaats, van der Saakje geen 24-5-1890
Franeker
Dienstbode UB 102 28-8-1908 15-9-1909
Herbaijum
Vries, de Anna (Gerardus) geen 23-06-1890
Franeker
Dienstbode UB 137 01-07-1916 UB
175
08-07-1973, Franeker
i
Okkinga Simon Feddes st.z. 16-4-1897
Tzummarum
Tzummarum 8-8-1907 3-12-1907
Tzummarum
Okkinga Simon st.z. 16-4-1897
Tzummarum
Landbouwer Minnertsga 19-1-1921 12-7-1922
Zwiggelte
Tigchelaar Jetske geen 31-10-1898
Franeker
Dienstbode Kiesterzijl 5 1-9-1919 8-6-1921
Herbaijum
Koopmans Hielkje geen 5-3-1904
Stavoren
Dienstbode Hemelum Ol. 3-6-1921 17-6-1922
Welsrijp
Stegenga Trijntje geen 26-7-1906
Workum
Wijnaldum 16-11-1923 11-6-1926
Tzummarum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :