Gerlof Pieters Sinnema

Persoonsgegevens

FamilienaamSinnema
VoornaamGerlof
PatroniemPieters
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop17-09-1908, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepLandbouwer
Herkomst12-05-1936, Kie 4
Vertrek
Overleden

Adres

Kie 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sinnema Gerlof (Pieters) hoofd 17-09-1908
Franeker
Landbouwer Kie 4 12-05-1936
Frankena Antje vrouw 21-6-1912
Oosterlittens
Oosterlittens 12-5-1936
Visser Pieter Ruurd * geen 25-1-1911
Warstiens
Veehoudersknecht Kie 7 3-7-1937 17-12-1937
Winsum
i
Wallinga Pier geen 26-5-1919
Peins
Landbouwersknecht Kanaalweg 8 16-5-1938 30-8-1938
Kanaalweg 8
Thanks!

Uw bijdrage betreft :