Gerbrigje Pieters Miedema

Persoonsgegevens

FamilienaamMiedema
VoornaamGerbrigje
PatroniemPieters
Familierelatiedochter
Geboorte / doop08-04-1903, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek01-05-1904, EN 72
Overleden 16-09-1992, Harlingen
BijzonderhedenDochter van Pieter Pieters Miedema en Geertje Machiel van Bachum. Gerbrigje huwde, 21 jaar oud, op 17-02-1925 in Franeker met Justus Jan Zuidema, 24 jaar oud. Justus is geboren op 02-05-1900 in Harlingen. Hij is overleden op 11 september 1972 in Harlingen. Zoon van Jacob Hendrik Gerbens Zuidema en Oetske Minkes Deelstra.
Bijzonderheden
Dochter van Pieter Pieters Miedema en Geertje Machiel van Bachum. Gerbrigje huwde, 21 jaar oud, op 17-02-1925 in Franeker met Justus Jan Zuidema, 24 jaar oud. Justus is geboren op 02-05-1900 in Harlingen. Hij is overleden op 11 september 1972 in Harlingen. Zoon van Jacob Hendrik Gerbens Zuidema en Oetske Minkes Deelstra.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vries, de Sipke (Meinderts) hoofd 14-05-1842
Franeker
Trekschipper EO 59 1872 1873 EN
16
Bergsma Grietje vrouw 07-06-1870
Boxtel
EO 59 1872 1873 EN
16
Vries, de Ida (Sipkes ) dochter 09-07-1871
Franeker
EO 59 1872 1873 EN
16
Engwerda Gerben (Franses) geen 01-09-1853
Leeuwarden
Verversknecht EO 59 1872 1873 EN
16
Miedema Pieter (Pieters) hoofd 23-08-1862
Franeker
Arbeider OV 30 22-07-1888 01-05-1904EN
72
Bachum, van Geertje (Machiels) vrouw 21-05-1866
Franeker
EW 49 22-07-1888 01-05-1904 EN
72
31-12-1930, Franeker
i
Miedema Grietje (Pieters) dochter 17-08-1889
Franeker
06-05-1890, Herbaijum
i
Miedema Pieter (Pieters) zoon 04-05-1891
Franeker
28-09-1891, Franeker,
i
Miedema Michiel (Pieters) zoon 21-05-1893
Franeker
01-05-1904EN
72
30-11-1957, Franeker
i
Miedema Pieter (Pieters) zoon 03-07-1901
Franeker
Schoolschoonmaker 01-05-1904 EN
72
14-07-1975, Franeker
i
Miedema Jantje (Pieters) dochter 03-07-1901
Franeker
01-05-1904 EN
72
23-06-1966, Harlingen,
i
Miedema Gerbrigje (Pieters) dochter 08-04-1903
Franeker
01-05-1904 EN
72
16-09-1992, Harlingen
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :