Gerbrich Reinders

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamGerbrich
PatroniemReinders
Familierelatie vrouw
Geboorte / doop25-12-1728 , Dronrijp
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1798, UB 5
Vertrek1799, TO 73
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Vries, de Marten (Jacobs) hoofd 30-10-1768
Leeuwarden
Winkelier/Koopman TO 49 1799 1801 EN
76
Kooy, van der Hijlkje ( Johannes) vrouw 08-06-1766
Stiens
TO 49 1799 1801 EN
76
Dirk (Pieters) hoofd 07-11-1727
Vijfhuizen
Scheepstimmerknecht UB 5 1798 1799TO
73
Gerbrich (Reinders) vrouw 25-12-1728
Dronrijp
UB 5 1798 1799TO
73
Thanks!

Uw bijdrage betreft :