Gerbichje Sierds

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamGerbichje
PatroniemSierds
Familierelatievrouw
Geboorte / doop28-10-1755 , Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1807, TO 8
Vertrek1813, Arum
Overleden

Adres

Nieuwe Hof 3

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Gerbichje (Sierds) vrouw 28-10-1755
Franeker
TO 8 1807 1813Arum
Andringa Tjitske (Pieters ) dochter 06-03-1789
Franeker
TO 8 1807 1813Arum
Meijer Engeltje (Aukes ) geen 09-10-1801
Oldeboorn
Arbeidster TO 62 1884 . 1890EO
75
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :