Gerardus Annes Smeding

Persoonsgegevens

FamilienaamSmeding
VoornaamGerardus
PatroniemAnnes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop08-05-1861, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden14-06-1861

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Smeding Anne (Gerardus) hoofd 18-05-1832
Heeg
Scheepstimmerman ZH 13 1861 20-11-1861 Harlingen
Huitema Antje (Ruurds) vrouw 25-04-1831
Dedgum
ZH 13 1861 20-11-1861 Harlingen
Smeding Gerardus (Annes ) zoon 08-05-1861
Franeker
14-06-1861
Thanks!

Uw bijdrage betreft :