Gepke Thijses

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamGepke
PatroniemThijses
Familierelatiedochter
Geboorte / doop01-03-1740 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1742, TO 83
Vertrek1744, TO 67
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Thijs (Jans) hoofd 17-07-1709
Sneek
Leertouwersknecht/ratelaar TO 83 1742 1744TO
67
Berendje (Tjeerds) vrouw 14-08-1710
Franeker
TO 83 1742 1744TO
67
Janke (Thijses ) dochter 10-10-1737
Franeker
TO 83 1742 20-04-1743
Tetje (Thijses ) dochter 16-11-1738
Franeker
TO 83 1742 1743
TO 67
Gepke (Thijses) dochter 01-03-1740
Franeker
TO 83 1742 1744TO
67
Maaike (Thijses) dochter 28-01-1742
Franeker
TO 83 1742 1744TO
67
Janke (Thijses) dochter 08-03-1744
Franeker
1744TO
67
Thanks!

Uw bijdrage betreft :