Gepke Thijses

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamGepke
PatroniemThijses
Familierelatiedochter
Geboorte / doop01-03-1740 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1749, TO 58a
Vertrek1751, EW 84
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Thijs (Jans) hoofd 17-07-1709
Sneek
Leertouwersknecht/ratelaar TO 58a 1749 1751EW
84
Berendje (Tjeerds) vrouw 14-08-1710
Franeker
TO 58a 1749 27-01-1751
Tetje (Thijses) dochter 16-11-1738
Franeker
TO 58a 1749 1751EW
84
Gepke (Thijses) dochter 01-03-1740
Franeker
TO 58a 1749 1751EW
84
Maaike (Thijses) dochter 28-01-1742
Franeker
TO 58a 1749 1751EW
84
Janke (Thijses) dochter 08-03-1744
Franeker
TO 58a 1749 1751EW
84
Tjeerd (Thijses) zoon 23-02-1747
Franeker
TO 58a 1749 1751EW
84
Thanks!

Uw bijdrage betreft :