Georg Johannes Sleijfer

Persoonsgegevens

FamilienaamSleijfer
VoornaamGeorge
PatroniemJohannes
Familierelatiegeen
Geboorte / doop06-09-1841, Dokkum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepSmidsknecht
Herkomst01-08-1867, Sint Annaparochie
Vertrek11-12-1867, Sexbierum
Overleden03-11-1905, Franeker
Bijzonderheden"Zoon van Johannes Sleyfer, scharen- en messenslijper, later winkelier, en Catharina Jurjens Ebbing. Beroep: inlandsch kramer, later barbier te Franeker aan de T.O. nr. 32.
Huwde op 28 mei 1876 te Franeker met Maaike Hendriks Rodenburg, dienstmeid, geboren te Dronrijp, dochter van Hendrik Baukes Rodenburg, arbeider, en Korneliske Philippus Mollema en weduwe van Hendricus Johannes Rondema."
Bijzonderheden
"Zoon van Johannes Sleyfer, scharen- en messenslijper, later winkelier, en Catharina Jurjens Ebbing. Beroep: inlandsch kramer, later barbier te Franeker aan de T.O. nr. 32.
Huwde op 28 mei 1876 te Franeker met Maaike Hendriks Rodenburg, dienstmeid, geboren te Dronrijp, dochter van Hendrik Baukes Rodenburg, arbeider, en Korneliske Philippus Mollema en weduwe van Hendricus Johannes Rondema."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kuijpers Pieter Sipko (Anes) hoofd 24-6-1842
Franeker
Grofsmid Wijnaldum 2-6-1866 KV
25
1907-1919
i
Weidema Lolkje (Jakkeles) vrouw 14-12-1840
Zweins
Tzummarum 2-6-1866 KV
25
21-11-1915 te Leerdam
i
Kuijpers Jakle zoon 22-6-1866
Franeker
KV
25
Kuijpers Trijntje dochter 23-2-1868
Franeker
17-4-1873
Overl.
Kuijpers Baukje dochter 17-7-1870
Franeker
KV
25
Kuijpers Ane Cornelis zoon 23-2-1873
Franeker
17-7-1873
Overl.
Sleijfer George (Johannes) geen 06-09-1841
Dokkum
Smidsknecht Sint Annaparochie 01-08-1867 11-12-1867 Sexbierum 03-11-1905, Franeker
i
Bijlsma Thomas geen 14-9-1844
Franeker
Smidsknecht EW 51 1870 16-5-1870
Achlum
Houtstra Cornelis geen 15-3-1847
Franeker
Smidsknecht Harlingen 13-1-1868 25-7-1868
Dongjum
Vis Lieuwe Jennekes geen 11-6-1850
Bolsward
Smidsknecht Pingjum 15-5-1873 29-11-1873
Dronrijp
Althuisius Jetta nicht 3-7-1854
Stavoren
Tzum 13-9-1872 4-6-1873
Wildevank
Thanks!

Uw bijdrage betreft :